Vernieuwde website in oktober

Gepost op zaterdag 18 augustus 2018 door:

Lezen voor de lijst vernieuwd!
In oktober krijgt de website een nieuwe look & feel en het leerlingendeel krijgt een plek op Jeugdbibliotheek.nl.

 

In april 2017 heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) de site Lezen voor de lijst overgenomen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee heeft de KB een prachtige site in handen die  docenten ondersteunt bij het fictie- en literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. Daarnaast helpt de site leerlingen bij hun keuze voor en het lezen van boeken op basis van leesniveaus.

Veranderingen
Op dit moment werken we aan een logische inpassing van de dienst in onze dienstverlening. Dit heeft een aantal veranderingen tot gevolg.

Aansluiting jeugdstrategie
De informatie uit het leerlingendeel van Lezen voor de lijst past uitstekend binnen de jeugdstrategie van de KB. Deze strategie is erop gericht om content voor de jeugd bij elkaar te brengen op één toegankelijke, doelgroepgerichte plek. Deze plek, Jeugdbibliotheek.nl, is volop in ontwikkeling. Sinds 1 januari is de Jeugdbibliotheek ingericht voor de doelgroep 9-12 jaar. Vanaf 1 juli wordt de site uitgebreid met informatie voor alle jeugddoelgroepen. Daarom is besloten om vanaf 1 augustus a.s. de informatie uit het leerlingendeel van Lezen voor de lijst te verplaatsen naar jeugdbibliotheek, bij de doelgroepen 12-15 jaar en 15-18 jaar.

Docenteninformatie
De informatie voor de docent, maar ook voor de mediathecaris, bibliothecaris en de ouders, blijft vooralsnog beschikbaar op Lezen voor de lijst. Op de website wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor de informatie beter vindbaar en aantrekkelijker gepresenteerd wordt, ook op mobiele devices. In verband met onze ambitie om ook voor ouders en professionals centrale vindplekken voor relevante informatie te maken, bekijken we de mogelijkheden om Lezen voor de lijst hierbij aan te sluiten. Dit zal op z’n vroegst in schooljaar 2019 – 2020 zijn beslag krijgen.

Duits en Fries
Op Lezen voor de lijst staat ook een beperkt onderdeel Duits en Fries voor zowel de leerling als de professionals. Voorlopig blijft deze informatie beschikbaar op Lezen voor de lijst. Eind 2018 wordt meer duidelijk over de definitieve plek van deze informatie.

Accounts
Per 1 augustus is het niet meer mogelijk om de accounts (voor het opslaan van eigen leeslijstjes) op Lezen voor de lijst te gebruiken. Accounthouders hebben hierover een mail met uitleg gekregen.

Didactisch model
Bij de wijzigingen rondom de site wordt het behoud van het didactisch model wat ten grondslag ligt aan de dienst nauwlettend in de gaten gehouden. Dit doen we in nauw overleg met de oprichter van Lezen voor de lijst, Theo Witte. 

Op een rij
De belangrijkste veranderingen vanaf oktober 2018 op een rij:

  • Informatie uit het leerlingendeel wordt verplaatst naar Jeugdbibliotheek.nl
  • De websites worden bruikbaar op mobiele devices
  • Accountmogelijkheid stopt
  • Aantrekkelijkere presentatie van de informatie en meer beeldgebruik
  • Directe link met beschikbare e-books en luisterboeken voor leden van de openbare bibliotheek. 

Doorontwikkeling
In het najaar starten we met een pilot op negen middelbare scholen om het gebruik van Lezen voor de lijst en de bijbehorende digitale dienstverlening (e-books en luisterboeken) te onderzoeken. De uitkomsten van de pilot worden gebruikt bij de doorontwikkeling van Lezen voor de lijst en jeugdbibliotheek.nl.

Dag van het Literatuuronderwijs
Op 20 november, de Dag van het Literatuuronderwijs, verzorgen we een workshop over Lezen voor de lijst. In deze workshop gaan wij het gesprek aan met docenten over de vernieuwde site en delen de eerste bevindingen uit de pilot. Aanmelden kan via www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met via info@lezenvoordelijst.nl.blog reacties powered by Disqus