Colofon

Over ons

Lezenvoordelijst.nl is een initiatief van Theo Witte (Rijksuniversiteit Groningen), dat gebaseerd is op de uitkomsten van zijn promotieonderzoek naar de ontwikkeling van literaire competentie van leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.
Het doel van de website is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van literaire competentie bij leerlingen met verschillende leesniveaus.
De website is niet commercieel en is tot stand gekomen dankzij subsidies van onder andere Stichting Lezen en het ministerie van OCW. De website is voor iedereen toegankelijk en aan het gebruik ervan zijn geen kosten verbonden.
Het materiaal voor de website is geschreven door een grote groep ervaren docenten Nederlands. 

Redactie

Theo Witte, hoofdredacteur

Nederlands 12 t/m 15 jaar

Lotte Straatsma, eindredacteur
Esther Burger
Ilse Couweleers
Frits Dijkstra
Marlies Schouwstra
Ymkje Visser
Jildau Vrieswijk
Met medewerking van Corine Berben, Janneke Blok, Regine Bots, Martijn de Bont, Cilla Geurtsen, Dietha Koster, Sabine Kruijsen, Judith de Lang, Wilma van der Pennen, Carlijn van Ravenstijn, Clary Ravesloot, Bea Ros, Rob van Veen, Gea Veenstra, Caroline Wisse-Weldam.

Nederlands 15 t/m 19 jaar

Pieter Waalewijn, eindredacteur
Janneke Blok
Jan Erik Grezel
Sara Janssen
Gosse Koolstra
Monique Metzemaekers
Met dank aan André van Dijk, Cilla Geurtsen, Martijn Koek, Judith de Lang, Eline Noorbergen, Jannet Oosterhuis, Coen Peppelenbos, Marlies Schouwstra, Gea Veenstra.

Duits

Ewout van der Knaap, eindredacteur
Met medewerking van Deniz Altinay-Sezen, Marlon den Breejen, Julia Feike, Gitta Haarbosch, Loredana Erika Hanc, Rianne Hogebrug, Britta C. Jung, Marieke van der Kammen, Elisabeth Lehrner, Maaike Luttikhuis, Franziska Meinhold, Ulrike Pavelka, Daan Rossewij, Annette van Rossum, Maureen Smeets, Remco Snippe, Jan-Willem Strik, Daniel Weiss, Esmeralda van Wijnen, Victoire Wisse, Stefan Witzmann.

Fries

Teake Oppewal, eindredacteur
Babs Gezelle Meerburg, redacteur
Ans Wallinga, redacteur
Met medewerking van Gerbrich de Jong, Syb van der Ploeg, Lieukje Leistra-Reidsma, Bart Temme.

Website

ab-c media | www.ab-c.nl 

Commissie van aanbeveling, adviezen

Erica van Boven (hoogleraar moderne letterkunde, Open Universiteit)
Gerlien van Dalen (directeur Stichting Lezen)
André van Dijk (docent, St. Maartens College, Maastricht)
Frank van Dixhoorn (Nederlandse Onderwijs Televisie, NOT-Teleac)
Gillis Dorleijn (hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen)
Lia van Gemert (hoogleraar Gouden Eeuw, Universiteit van Amsterdam)
Jef van Gool (hoofdredacteur Literatuurplein.nl, Vereniging Openbare Bibliotheken)
Barend van Heusden (hoogleraar Cultuur en cognitie, Rijksuniversiteit Groningen)
Johan van Iseghem (vakdidacticus, hoogleraar moderne letterkunde, Katholieke Universiteit Leuven)
Frans Willem Korsten (voorzitter Raad voor Cultuur - Letteren, hoogleraar Literatuur en Maatschappij Erasmus Universiteit)
Adriaan Langendonk (Vereniging Openbare Bibliotheken)
Helma van Lierop (hoogleraar jeugdliteratuur, Universiteit van Tilburg en Universiteit Leiden)
Heim Meijerink (voorzitter Doorlopende Leerlijnen taal en rekenen)
Aad Meinderts (directeur Letterkundig Museum)
Monique Metzemaekers (docent, Hogeland College, Warffum)
André Mottart (hoogleraar taaldidactiek, Universiteit Gent)
Martijn Nicolaas (Nederlandse Taalunie)
Frits van Oostrom (universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht)
Gert Rijlaarsdam (hoogleraar onderwijsinnovatie, Universiteit van Amsterdam)
Dick Schram (Stichting Lezen, hoogleraar algemene literatuurwetenschap, Vrije Universiteit)
Hubert Slings (projectmanager cultuureducatie, hoofdredacteur Literatuurgeschiedenis.nl, Entoen.nu, Bijbelencultuur.nl en Tekst in context)
René van Stipriaan (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, DBNL)
Thomas Vaessens (hoogleraar Moderne Letterkunde, Universiteit van Amsterdam)
Vereniging van Leraren Levende Talen (sectiebestuur Nederlands)
Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (Vlaanderen)
Fred Weerman (Landelijke Vereniging van Neerlandici)
Rudi Wuyts (docent, vakdidacticus, Universiteit Antwerpen)