leesniveaus

Belevend lezen

Leerlingkenmerken

 • heeft weinig ervaring met het lezen van fictie
 • houdt niet van lezen, leest omdat het moet
 • heeft een laag leestempo
 • vindt het niet prettig om lang over een boek te praten
 • wil door een boek worden geamuseerd

Boekkenmerken

 • niet te dik
 • gaat over bekende onderwerpen
 • de gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op
 • eenvoudige opbouw van het verhaal
 • bevredigend einde
 • amuseert de lezer (spannend, dramatisch, humoristisch, sensationeel)

Doelen

 • belevend leren lezen
 • gemotiveerd raken om te lezen
 • interesse ontwikkelen voor bepaalde genres en onderwerpen

Bekijk hier de boeken op niveau 1.
Herkennend lezen

Leerlingkenmerken

 • heeft positieve ervaringen met het lezen van fictie
 • vindt het fijn om personages, situaties en gebeurtenissen in een boek te herkennen
 • vindt het leuk om met klasgenoten over een boek te praten
 • wil zich vooral met een boek ontspannen

Boekkenmerken

 • voor jongeren herkenbare onderwerpen en personages
 • dramatisch, meeslepend verhaal
 • verhaal heeft weinig obstakels (tijdsprongen, perspectiefwisselingen, meerdere verhaallijnen, open plekken)
 • eventueel een open einde


Doelen

 • herkennend leren lezen
 • interesse ontwikkelen voor nieuwe genres en onderwerpen

Bekijk hier de boeken op niveau 2.
*) Niveau 2 komt overeen met niveau 2F (= eindniveau vmbo 4)) uit het Referentiekader.

Reflecterend lezen

Leerlingkenmerken

 • heeft positieve ervaringen met het lezen van eenvoudige literaire romans
 • is geïnteresseerd in onderwerpen die spelen in de wereld van volwassenen
 • vindt het interessant om te horen wat klasgenoten van een boek vinden en er samen over te discussiëren
 • wil door het boek nieuwe werelden ontdekken en aan het denken worden gezet

Boekkenmerken

 • het onderwerp hoeft niet aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren
 • morele, maatschappelijke en psychologische kwesties worden genuanceerd uitgewerkt en roepen discussie op
 • er kan een levensles uit het boek worden gehaald
 • het boek kan hier en daar ingewikkeld in elkaar zitten (perspectiefwisselingen, tijdsprongen, verschillende verhaallijnen)
 • er is een diepere betekenislaag

Doelen

 • reflecterend leren lezen
 • horizon verbreden
 • interesse ontwikkelen voor verteltechniek

Bekijk hier de boeken op niveau 3.
*) Niveau 3 komt overeen met niveau 3F (= eindniveau havo 5) uit het Referentiekader.

Interpreterend lezen

Leerlingkenmerken

 • heeft belangstelling voor literaire romans en heeft daar ook redelijk veel ervaring mee
 • is geïnteresseerd in verteltechniek
 • wil doordringen in niet-alledaagse, soms complexe personages, situaties en gebeurtenissen
 • vindt het uitdagend om een tekst te analyseren en te zoeken naar diepere betekenislagen

 

Boekkenmerken

 • kan veel inspanning en tijd van de lezer vergen
 • veronderstelt veel algemene, soms ook specifieke kennis (bijvoorbeeld cultuurhistorische kennis)
 • het verhaalverloop en het gedrag van personages zijn minder goed voorspelbaar
 • de verhaalstructuur kan complex zijn, kan veel inspanning van de lezer vragen
 • vaak meerduidige betekenis

Doelen

 • interpreterend en esthetisch leren lezen
 • interne verbanden leren leggen (zoals oorzaak, gevolg, motieven)
 • ontwikkelen esthetisch besef (literatuur als kunstvorm)

 

Bekijk hier de boeken op niveau 4.

 
*) Niveau 4 komt overeen met niveau 4F (= eindniveau vwo 6) uit het Referentiekader.

Letterkundig lezen

Leerlingkenmerken

 • heeft belangstelling voor literaire klassiekers en belangrijke schrijvers
 • is geïnteresseerd in de achtergronden en literair-historische context van een boek
 • heeft oog voor de literaire stijl en kan daarvan genieten
 • legt binnen de tekst verbanden op meerdere niveaus
 • brengt het boek gemakkelijk in verband met andere media en de wereld buiten de tekst
 • vindt het leuk en uitdagend om zich te verdiepen in taal, literatuur en cultuur

Boekkenmerken

 • doet beroep op culturele, poëticale en literaire kennis
 • personages en thematiek staan ver af van de leefwereld van de jongeren; de inhoud kan complex zijn
 • taalgebruik en literaire conventies kunnen afwijkend of (zeer) gedateerd zijn
 • complexe structuur en betekenis (meerduidig, impliciet)

Doelen

 • letterkundig leren lezen
 • tekstinterne en tekstexterne verbanden leggen
 • ontwikkelen van interesse voor poëtica en stijl van auteur

Bekijk hier de boeken op niveau 5.
*) Het Referentiekader voorziet niet in een streefniveau voor vwo. Niveau 5 kan men als zodanig beschouwen.

Academisch lezen

Leerlingkenmerken

 • gedreven, ambitieuze lezer van literatuur, kent veel teksten uit de wereldliteratuur
 • is geïnteresseerd in academische benadering van literatuur
 • kan de tekst vanuit verschillende invalshoeken benaderen en interpreteren (psychologisch, filosofisch, sociologisch, et cetera)
 • ziet intertekstuele verbanden
 • vindt het interessant om eigen leeservaringen uit te wisselen met experts
 • leest om vat te krijgen op de wereld en op zichzelf

Boekkenmerken

 • veronderstelt veel algemene, culturele en literaire kennis
 • vraagt soms ook specialistische kennis van literair-historische context
 • kan impliciete verwijzingen bevatten naar klassieke motieven (de Bijbel, mythologie)
 • kan verwijzen naar andere teksten en cultuuruitingen
 • geraffineerde, soms experimentele stijl
 • rijke en gelaagde betekenis, vaak moeilijk te doorgronden

Doelen

 • academisch leren lezen
 • intertekstuele verbanden leggen
 • literatuurwetenschappelijk onderzoek doen

Bekijk hier de boeken op niveau 6.
*) Het Referentiekader voorziet niet in een streefniveau voor vwo. Niveau 5 kun je als zodanig beschouwen. Niveau 6 is een excellent niveau.

Meer over de niveaus

Voor uitgebreide infrmatie over de niveaus, klik hier.